Att beräkna ekologiska fotavtryck

Genom att beräkna sitt ekologiska fotavtryck kan du ta reda på hur dina vardagliga vanor påverkar miljön och vad du kan göra för att minska avtrycket. Här läser du mer om vad du kan göra för att påverka miljön omkring dig. Du får även 7 tips på hur du kan minska ditt ekologiska fotavtryck.

Vad menas med ekologiska fotavtryck?

Ekologiska fotavtryck används för att förklara hur stor yta som krävs per person eller land för att ta fram allt vi konsumerar samt för att absorbera allt avfall vi gör oss av med. För att vi människor ska leva hållbart krävs det att all jordens befolkning har ett ekologiskt fotavtryck som är längre än jordens totala yta. För att kunna minska våra fotavtryck krävs det att vi är medvetna om vår konsumtion och att vi vet vad som krävs för att leva hållbart.

Beräkna ditt ekologiska fotavtryck

För att beräkna ditt ekologiska fotavtryck tas ett flertal aspekter i åtanke. Det handlar om dina transportvanor, ditt hushålls elförbrukning och om du använder energisnåla alternativ när det finns att tillgå. Vad ditt hushåll äter och huruvida din kost är i säsong och närodlad räknas också in ihop med hur mycket mat som slängs efter varje måltid. Beräkna ditt ekologiska fotavtryck och se hur dina vanor påverkar miljön via Stockholm Environment Institutes

Så minskar du ditt ekologiska fotavtryck

Ditt ekologiska fotavtryck påverkas av många faktorer, och vi har alla olika områden där vi är mer eller mindre bra på att leva hållbart. För att kunna bli medveten om hur du kan minska ditt avtryck är det bra att först ta reda på vad i vardagen som har störst påverkan ditt ekologiska fotavtryck. Hos GenerationWaste.se kan du läsa om matkonsumtionens roll i det hela, och hur du kan minska ditt ekologiska fotavtryck genom att bli en medveten konsument och förändra din konsumtion.

Du kan även göra en stor påverkan på miljön genom att investera i hållbara kläder och möbler samt handla second hand. Genom att sänka konsumtionen av nytt och massproducerat kan du sakta ner förbrukningen av jordens resurser och öka efterfrågan på hållbart mode och second hand, vilket har ökat starkt i popularitet runtom Sverige. Det bästa för miljön är såklart att handla på plats, med flera butiker som Myrorna har startat webbutiker för att kunna erbjuda hållbar shopping runtom hela Sverige.

7 enkla sätt att minska ditt ekologiska fotavtryck

  1. Minska matsvinn och laga närodlad mat i säsong
  2. Handla second hand och donera kläder du inte använder
  3. Res kollektivt och promenera korta sträckor
  4. Digitalisera ditt pappersförbruk
  5. Släck lampor och elektronik du inte använder
  6. Res hellre med tåg än med flygplan
  7. Läs på om dina dåliga vanor och tänk om

Sveriges ekologiska fotavtryck

Sverige låg år 2017 på plats 17 i ekologiskt fotavtryck per person, med 6,1 beräknade hektar per person för att kunna försörja den svenska befolkningens vanor. Målet för hållbart samhälle är att varje individ ligger under 4 hektar per person, vilket är målet för svenska samhället innan 2030. Vi har genom året sakta men säkert sänkt oss i Sveriges ekologiska fotavtryck, men för att nå målet innan 2030 behöver vi alla se över våra vanor och prioritera miljövänligt så gott det går.

Vad betyder ekologiskt?

Ekologi är vetskapen om samspelet mellan organismer i samhälle och miljö. Ordet uppkom från ordet ”oecologie” från grekiskan ”oikos” som betyder hushåll, vilket även ligger bakom ordet ekonomi, samt ordet ”logia” som betyder ”studie av”. Ordet ”oecologie” användes första gången av biologen Ernst Haeckel 1866.