Green n’ Lean

Nakenhavre – naturens kraftföda

Nakenhavre (Avena nuda) är en relativt okänd gröda i Sverige som härstammar från bergsområdena i Kina och Mongoliet. Med sina specifika odlingsegenskaper passar den, precis som dinkeln, bra för det ekologiska lantbruket. Nakenhavre är mer näringsrik än vanlig skalhavre (Avena sativa). Med sitt högkvalitativa protein och fett passar nakenhavre utmärkt som livsmedel till människor, speciellt växande barn och ungdomar och hårt arbetande personer och idrottsmän, och som kraftfoder till exempelvis mjölkkor, tävlingshästar och avelsdjur. Den balanserar kolesterolet och blodsockret (se Fakta). Nakenhavrets specifika egenskaper gör den ytterst intressant och passande för olika typer av s k functional food. Därför har Green n’ Lean valt nakenhavre som en av basgrödorna i sina produkter. Green n’ Lean använder endast nakenhavre från nordiska ekologiska lantbruk med ekologisk certifiering.

Källa: Nakenhavre, opublicerad artikel av Lars Dahlstedt (1995)
Nakenhavre, ett alternativ till vanlig havre, examensarbete av Sara Bergström (1999)

Historik
Nakenhavre kommer från de torra kinesiska, mongoliska och tibetanska högländerna. Det var långväga resenärer som fann detta sädesslag längs karga bergssidor på hög höjd, och det var dessa resenärer som tog utsäde med sig hem. En typ av nakenhavre, som bl a kallades ”pilcorn” eller ”pillas”, odlades tidigt i England. Gerard skrev år 1633 om nakenhavre att den inte var bra, eftersom den uppmuntrade till lättja hos husfruar. Nakenhavrets lugnande effekt var tydligen känd redan då (se Fakta). I USA blev nakenhavre uppmärksammad under 1800-talet. Här var den en mytomspunnen gröda som såldes under det fantasieggande namnet ”bohemian oats” av kringresande försäljare som utlovade mirakel. Men skörden blev ofta skral, så intresset falnade snabbt. I början av 1900-talet lanserade man en gröda, kallad ”liberty”, som var en korsning av nakenhavre och en svensk havre. Den gav bättre skördar, men snart konkurrerades även denna ut av andra havresorter.

Det finns inget som tyder på att det skulle ha funnits några odlingar av nakenhavre tidigare i Sverige. Men i o m ett växande intresse för ekologiskt lantbruk i Sverige, har intresset för nakenhavre väckts. Nakenhavrets goda näringsmässiga innehåll, smak och odlingsegenskaper gör den mycket lämpad för ett högkvalitativt ekologiskt lantbruk. Under 1990-talet har ekologiska fältförsök med nakenhavre bl.a genomförts på Gotland och vid Sveriges största ekologiska försöksstation belägen söder om Halmstad.

Källor: Nakenhavre, opublicerad artikel av Lars Dahlstedt (1995)
Nakenhavre, ett alternativ till vanlig havre, examensarbete av Sara Bergström (1999)

Fakta
Nakenhavre har flera fördelar framför vanlig skalhavre. Den är skalfri, vilket minskar förädlingskostnaderna. Den innehåller mer näring och energi. Proteinhalten är högre och aminosyresammansättnigen bättre. Nakenhavre är dessutom rik på nyttiga fettsyror och vattenlösliga fibrer, s k -glukan (-glukan är en vattenlöslig polysackarid som ingår i växtfibrer hos bl.a havre och korn). Vid dietstudier i USA (Ranhotra & Gelroth, 1995; Welch, 1995) har -glukan visat sig öka det goda och minska det skadliga kolesterolet, utjämna blodsockernivån i blodet, minska risken för arterioskleros och ändtarmscancer samt motverka stressreaktioner i kroppen. Nakenhavre är alltså lugnande. Dessutom innehåller naken havre höga halter E-vitamin, en naturlig antioxidant (Antioxidanter skyddar levande organismer och har en konserverande effekt på feta produkter. Idag används syntetiska antioxidanter, förr använde man sig däremot av havre för att förhindra att feta matvaror härsknade. Se vidare rubriken ”Hälsohavre”, MAT21s hemsida.). Smaken är också bättre. Den som smakat naken havre föredrar vanligtvis denna framför vanlig skalhavre.

Nakenhavre och havre är nyttigt, ändå konsumerar vi relativt lite av denna hälsobringande kraftföda. I Sverige äter vi endast ca en dl havregryn per vecka och person. I USA tredubblades dock havrekonsumtionen under andra halvan av 1980-talet på grund av att läkarna rekommenderar havre till sina överviktiga patienter (Hoffman, 1995).

Källor: Nakenhavre, opublicerad artikel av Lars Dahlstedt (1995)
Nakenhavre, ett alternativ till vanlig havre, examensarbete av Sara Bergström (1999)

Näringsvärden för ekologisk nakenhavre och vanlig ekologisk skalhavre. Värdena är angivna för 100 gram.

Naken havreVanlig skalhavre
Energi1438 kJ/343 kcal
Protein 16-18 g13 g
Fett8-10 g7 g
Kolhydrat56 gr
Kostfiber10 gr

Källor: Värden för naken havre kommer från sortförsök på Gotland 2000, värdena för vanlig ekologisk skalhavre kommer från Saltå Kvarn.